1. PANEL

Küresel Ticaret Savaşlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Ülkeler yeni yeni gelişen sektörlerini belli bir süre ithalatın negatif etkilerinden muhafaza etme yolunu seçmektedirler . Bunun için genellikle ticarette “korumacılık” olarak ifade edilen önlemler kullanmaktadırlar . Fakat korumacılık eskilerde kullanılan bir kavram olmaktan çıkarak günümüzde yeni bir yüze kavuşmuştur . Yoğun olarak bir savaş unsuru olarak kullanılmaya başlamıştır Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan gümrük tarifeleri çekişmesi, küresel ekonomik aktiviteyi zayıflatıyor.

2. PANEL

Dijitalleşme Sanayiyi Nasıl Dizayn Ediyor?

Dijitalleşme, en basit ifadeyle, herhangi bir bilginin analog formattan dijital formata dönüştürülmesi anlamına gelir. Bu kavramın iş dünyası için son derece kritik olmasının nedeni işleri daha hızlı , daha pratik ve daha verimli hale getirmesidir. Dijitalleşmeyle ortaya çıkan yapay zeka, sağlık, finans, ulaşım ve imalat gibi birçok sektörü etkisi altına alıyor ve bu sektörlerde karşılaşması muhtemel sorunlara çözümler sunarak çeşitli faydalar sağlıyor.

3. PANEL

İklim Değişikliğinin Turizm Destinasyonları Üzerinde Etkileri

İklim değişikliği birçok sektörü etkilemektedir. Çevreyi kaynak olarak kullanan turizmin bu süreçten etkilenmesi kaçınılmazdır. Oluşan bu süreçte turizmin olumlu ve olumsuz olarak etkilenmekte ya da etkilenecektir. Yapılan araştırmalarda iklim değişikliği gelecekte yaşanacak bir olay olarak değerlendirilmemelidir .

4. PANEL

İklim Değişikliğinin Kentselleşmeye Etkileri

İklim değişikliği ile yaşana değişim süreci küresel ölçekten kent ölçeğine kadar sosyal, ekonomik, çevresel ve kurumsal tüm sistemleri etikelemektedir.

5. PANEL

Tedarik Zincirinde Yenilikler

Tedarik zinciri ve lojistik hizmet hız odaklıdır. Teknolojinin hızlanması ve girişimlerin radikal çözümler üretmesiyle beraber tedarik zinciri ve lojistik yenilenmekte, dijitalleşmektedir. Tedarik zinciri ve lojistik işletmeleri, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı ile beraber, yük taşımacılığından gıda tedarik zincirinin takibine, otonom dağıtımına kadar çeşitli alanlarda yenilikler yapıyor.

6. PANEL

Sürdürülebilir, Güvenli ve Ucuz Maliyetli Enerji Dönüşümü

Enerji, modern kişisel yaşamın üretim ve iletişim süreçlerinin en önemli aktörlerinden biri. Enerjinin tüketimi küresel düzeyde hızla artmaya devam ederken üç ana ihtiyaç baş gösteriyor: Tüketicilerin gereksinim duyduğu miktarda enerjiye kesintisiz ulaşabilmeleri için arz güvenliğinin sağlanması (Sürdürülebilirlik). Enerji temini süreçlerinin gerek yerel gerek küresel düzeyde insanlığın hayatını ve geleceğini tehdit eden olumsuz etkilerini en aza indirecek sürdürülebilirlik şartlarının yerine getirilmesi (Güven).

7. PANEL

Finansal Dünyada Dijitalleşmenin Ötesinde Ne Var? 

Günümüzde iletişim ve bilişim teknolojilerinin inanılmaz hızla gelişmesi, “dijitalleşme” dediğimiz iktisadi ve sosyal hayatımizın her katmanına, her noktasına sirayet etmiştir. Dijital dönüşüm finans dünyasına yeni yeni birçok fırsat sağlamaktadır. Bankacılık ve sigorta işlemlerini kolaylaştıran akıllı telefon uygulamaları üretiliyor, para piyasası faizlerini karşılaştıran platformlar kuruluyor ve dijital para olanaklarını keşfetmeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

8. PANEL

Mobilite Ekosistemin Geleceği

Günümüzdeki pazar eğilimleri ve hızla değişen ekonomik faktörler, kullanıcıları ve işletmeleri her geçen gün daha hareketli çalışmaya yönlendiriyor. Sık seyahat eden, evden çalışan, ofise nadiren gelen çalışanların sayısı 1 milyarı aştı ve hızla artmaya da devam ediyor. Bu yüzden günümüz çalışma hayatında insanların çok fazla yer değiştirmesi ve bunu yaparken de zamanı en verimli şekilde kullanmaya çalışması, teknolojinin de bu bağlam üzerinde kurgulanmasına yol açıyor.

9. PANEL

Yeni Dünya Dizayn Edilirken Medyanın Rolü

Teknoloji ve iletişimde meydana gelen büyük ilerlemelerin etkileyip yönlendirdiği süreçler küreselleşme kavramı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Yeni dünya düzeninde gelişen iletişim teknolojileri ile beraber hayatımızdaki yerini alan yeni medya türleri (Internet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık) ve yeni iletişim ortamları dünyada toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi değişimlere yol açmıştır.

10. PANEL

Biotech Sağlıkta Nasıl Bir Devrim Yarattı?

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaclarıni (SKA) kabul etti. Tüm milletlere yönelik ve kimseyi geride bırakmayacak şekilde düzenlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaci (SKAler) bulunmaktadır.

11. PANEL

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İş Dünyasını Nasıl Dönüştürüyor

Türk savunma sanayi sektörünün öne çıkan unsurlarının normal sanayide de değerlendirilmesi, ülkemizin Asya-Avrupa-Ortadoğu ve Afrika’yı birbirine bağlayan kesişim noktasındaki konumu itibariyle sahip olduğu artıların ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve lojistikte avantaja dönüştürülmesi, zirvede ele alınacak konular arasındadır.

DEneme