fbpx

1. PANEL

Küresel Ticaret Savaşlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Ülkeler yeni yeni gelişen sektörlerini belli bir süre ithalatın negatif etkilerinden muhafaza etme yolunu seçmektedirler. Bunun için genellikle ticarette “korumacılık” olarak ifade edilen önlemler kullanmaktadırlar. Fakat korumacılık eskilerde kullanılan bir kavram olmaktan çıkarak günümüzde yeni bir yüze kavuşmuştur. Yoğun olarak bir savaş unsuru olarak kullanılmaya başlamıştır. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan gümrük tarifeleri çekişmesi, küresel ekonomik aktiviteyi zayıflatıyor. Çoğunluklu olarak ABD ve Çin arasında yaşansa da, giderek artan korumacılık tehdidi, ekonomik gelişmeleri etkileyen faktörlerin başında yerini koruyor. Büyüme tahminlerinin aşağı çekilmesini beraberinde getiren bu durum, merkez bankalarına; yatırım, üretim, istihdam ile birlikte arz-talep dengesiyle şekillenen enflasyona ilişkin öngörü ve beklentiler konusunda zorluklar yaşatıyor. Ticaret savaşlarının ekonomi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve bunlara karşı proaktif bir şekilde önemler alınması son derece önemlidir.

2. PANEL

Dijitalleşme Sanayiyi Nasıl Dizayn Ediyor?

Dijitalleşme, en basit ifadeyle, herhangi bir bilginin analog formattan dijital formata dönüştürülmesi anlamına gelir. Bu kavramın iş dünyası için son derece kritik olmasının nedeni işleri daha hızlı, daha pratik ve daha verimli hale getirmesidir. Dijitalleşmeyle ortaya çıkan yapay zeka, sağlık, finans, ulaşım ve imalat gibi birçok sektörü etkisi altına alıyor ve bu sektörlerde karşılaşması muhtemel sorunlara çözümler sunarak çeşitli faydalar sağlıyor. Örnek olarak, sektörlerdeki iş gücü kaybının önüne geçen robotik süreç otomasyonu, yapay zekayı kullanarak okuma, anlama ve işlemi bir sonraki adıma götürme bakımından oldukça etkili, hızlı ve düşük maliyetli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

3. PANEL

İklim Değişikliğinin Turizm Destinasyonları Üzerinde Etkileri

İklim değişikliği birçok sektörü etkilemektedir. Çevreyi kaynak olarak kullanan turizmin bu süreçten etkilenmesi kaçınılmazdır. Oluşan bu süreçte turizmin olumlu ve olumsuz olarak etkilenmekte ya da etkilenecektir. Yapılan araştırmalarda iklim değişikliği gelecekte yaşanacak bir olay olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü iklim değişikliğinin etkileri turizm sektöründe hissedilmeye başlanmıştır. İklim değişikliğinin kitle turizmi, kış turizmi, yat turizmi, golf turizmi vb. turizm türleri üzerinde farklı etkileri vardır ve bu etkiler yeni turizm destinasyonlarının değerlendirilmesi açısından önemlidir.

4. PANEL

İklim Değişikliğinin Kentselleşmeye Etkileri

İklim değişikliği ile yaşanan değişim süreci küresel ölçekten kent ölçeğine kadar sosyal, ekonomik, çevresel ve kurumsal tüm sistemleri etkilemektedir. Kentlerdeki birbirleri ile ilişki içerisindeki sistemlerin iklim değişikliğinin etkileri ile baş edebilme dereceleri ve uyum kapasitelerinin belirlenmesi, bugün ve gelecekte varlıklarını sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. İklim değişikliği ve kentler arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Kentler bir yandan sahip oldukları faaliyetler nedeni ile doğal çevre ve iklim değişikliği üzerinde ciddi etkilere sahipken öte yandan iklim değişikliği sonucunda meydana gelmesi beklenilen olaylar kentleri meydana getiren sistemlerin varlığını tehdit etmektedir.

5. PANEL

Tedarik Zincirinde Yenilikler

Tedarik zinciri ve lojistik hizmet hız odaklıdır. Teknolojinin hızlanması ve girişimlerin radikal çözümler üretmesiyle beraber tedarik zinciri ve lojistik yenilenmekte, dijitalleşmektedir. Tedarik zinciri ve lojistik işletmeleri, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı ile beraber, yük taşımacılığından gıda tedarik zincirinin takibine, otonom dağıtımına kadar çeşitli alanlarda yenilikler yapıyor. Genel anlamda bir taşıma ünitesinin içerisine (semi trailer, vagon, konteyner) birden fazla ihracatçının malının yüklenmesi mantığına dayanan Parsiyel taşımacılık, özellikle denizyolunda daha az maliyetli olduğundan, uluslararası taşımacılıkta giderek artan bir paya sahip olmaktadır. Bu tür yenilikler, şirketlerin farklılaşan hizmet beklentilerini karşılamak için ortaya çıkmakla beraber sürdürülebilirlik ve uygulanabilirlik açısından da gün geçtikce sistemsel bir şekilde yapının içinde yerini sağlamlaştırmaya başlamıştır.

6. PANEL

Finansal Dünyada Dijitalleşmenin Ötesinde Ne Var?

Günümüzde iletişim ve bilişim teknolojilerinin inanılmaz hızla gelişmesi, “dijitalleşme” dediğimiz iktisadi ve sosyal hayatımızın her katmanına, her noktasına sirayet etmiştir. Dijital dönüşüm finans dünyasına yeni yeni birçok fırsat sağlamaktdır. Bankacılık ve sigorta işlemlerini kolaylaştıran akıllı telefon uygulamaları üretiliyor, para piyasası faizlerini karşılaştıran platformlar kuruluyor ve dijital para olanaklarını keşfetmeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Dijitalleşme ile birlikte bankacılıktaki başlıca maliyet unsurları olan şube, personel, kira ve operasyonel maliyetleri azalırken, müşteriye en uygun ve düşük maliyetli ürün ve hizmetleri sunuluyor ve rakiplerin önüne geçerek pazar payını ve karlılığını arttırılarak üstünlük sağlanıyor.

7. PANEL

Sürdürülebilir Güvenli ve Ucuz Maliyetli Enerji Dönüşümü  

Enerji, modern kişisel yaşamın üretim ve iletişim süreçlerinin en önemli aktörlerinden biri. Enerjinin tüketimi küresel düzeyde hızla artmaya devam ederken üç ana ihtiyaç baş gösteriyor: Tüketicilerin gereksinim duyduğu miktarda enerjiye kesintisiz ulaşabilmeleri için arz güvenliğinin sağlanması(Sürdürülebilirlik). Enerji temini süreçlerinin gerek yerel gerek küresel düzeyde insanlığın hayatını ve geleceğini tehdit eden olumsuz etkilerini en aza indirecek sürdürülebilirlik şartlarının yerine getirilmesi (Güven). Tüketicilerin kullandığı enerjinin bedelini ödeyebilmesi, aynı zamanda ülkelerin ve şirketlerin küresel rekabetinin sağlanabilmesi için enerjiye ekonomik erişimin sağlanması (Ucuz maliyet). Birbiriyle ilişkili bu ihtiyaçların üçüne birden çözüm getirebilmek ancak gelişen ve rekabet üstünlüğü artan yeni teknolojilerin desteğiyle mümkün.

8. PANEL

Mobilite Ekosisteminin Geleceği

Günümüzdeki pazar eğilimleri ve hızla değişen ekonomik faktörler, kullanıcıları ve işletmeleri her geçen gün daha hareketli çalışmaya yönlendiriyor. Sık seyahat eden, evden çalışan, ofise nadiren gelen çalışanların sayısı 1 milyarı aştı ve hızla artmaya da devam ediyor. Bu yüzden günümüz çalışma hayatında insanların çok fazla yer değiştirmesi ve bunu yaparken de zamanı en verimli şekilde kullanmaya çalışması, teknolojinin de bu bağlam üzerinde kurgulanmasına yol açıyor. Gelişen teknoloji sayesinde kişiler hareket halindeyken bile iletişim kurabiliyor, bilgiye erişebiliyor, video izleyebiliyor, e-postalarını kontrol edebiliyor veya doküman alıp gönderebiliyor. Kısacası mobilite, kişilere istenilen her yerden ve her an işlerini yönetebilme ve iş yapabilme fırsatı veriyor. Güçlü ve hızla gelişen akıllı telefonlar ile tabletler gibi mobil cihazlar ve yaygınlaşan geniş bant veri seçenekleri, mobil çalışanlar tarafından da yaygın olarak kullanılıyor.

9. PANEL

Yeni Dünya Dizayn Edilirken Medyanın Rolü

Teknoloji ve iletişimde meydana gelen büyük ilerlemelerin etkileyip yönlendirdiği süreçler küreselleşme kavramı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Yeni dünya düzeninde gelişen iletişim teknolojileri ile beraber hayatımızdaki yerini alan yeni medya türleri ( İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık ) ve yeni iletişim ortamları dünyada toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi değişimlere yol açmıştır. Yeni medya türleri ekonomik olarak büyük bir pazar haline gelmiş dünyayı, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve hayatın her alanını etkilemiştir. 21. yüzyılın devrimi olarak görülen ve insanların hayatlarında çok önemli yere sahip olan sosyal medya organları, internet aracılığıyla tüm dünya ile iletişime geçerek, iş, eğitim, sağlık, ticaret, ziyaret, ulaşım gibi hemen hemen hayatın her alanına nüfuz etmiştir.

10. PANEL

Biotech Sağlıkta Nasıl Bir Devrim Yarattı?

Tüm teknolojik gelişmeler sağlıklı yaşam ve sağlık uygulamalarının kişiselleştirilebilmesi noktasına doğru ilerlemektedir. Artık hastanede yapılacak birçok testin akıllı cihazlar sayesinde yapılabilmesi ve izlenebilmesi mümkün hale gelmiştir. Geçmişten bugüne hasta bakımı alanında pek çok önemli yenilik, biyoteknolojik tedavilerin yolunu açtı. Biyoteknolojik ilaçların üretildiği oldukça hassas üretim merkezlerinde, birçok yenilikçi çalışma yapılmaktadır. Biyoteknolojik ilaçlar; romatoid artrit, kanser, nadir görülen kan hastalıkları, multipl skleroz, osteoporoz ve diyabet gibi ciddi hastalıkların tedavisinde devrim yarattı. Son yıllarda sağlık sektöründe devrim yaratan biyoteknolojik uygulamaların, hastalıklara erken tanı ve teşhis koymaya olanak sağlaması, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve genetik hastalıkların önlenmesi ve azaltılması için kök hücrelerin saklanması imkanı açısından çok faydalı etkileri olmuştur.

11. PANEL

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İş Dünyasını Nasıl Dönüştürüyor?

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti. Tüm milletlere yönelik ve kimseyi geride bırakmayacak şekilde düzenlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKAler) bulunmaktadır. Farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkelere yönelik oluşturulan SKA’ler her ne kadar hükümetler için uygulanabilir hedefler olarak kurgulanmış olsalar da bu hedeflerden her birinin başarıya ulaşmasında sorumlu iş dünyası uygulamaları, yeni iş yapış şekilleri, yatırım, yenilikçilik, teknoloji ve işbirliği aracılığıyla iş dünyası kilit bir rol oynamaktadır.

DEneme