Küresel Değer Zincirleri

8-9 Aralık 2022

Çırağan Sarayı

© Copyright 2020 Istanbul Economy Summit