fbpx

YENİ DÜNYA DÜZENİNE HAZIR MIYIZ?

Vizyon

Dünya ekonomisinde kırılganlığın arttığı ve değişim hızının öngörü oluşturmayı zorlaştırdığı bir ortamda;  ülkeler, sektörler, ve kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayan, değişimleri öngörüp gelişmenin sürekliliği için aksiyonları tasarlayan, güçlü lobicilik faaliyetleri ile yönlendirici olan dünya ekonomisinin en saygın sivil tartışma platformlarından biri olmak.

Misyon

Yeni yatırım fırsatlarını belirlenmesinde somut girişimlerde bulunmak ve bunların uluslararası arenada tanıtılmasına güçlü bir zemin oluşturmak, küresel iş dünyası paydaşları arasında etkin bir iletişim platformu olmanın ötesine geçerek kayda değer büyüklükte yeni ticari faaliyetleri tetiklemek ve paydaşlar arası ilişkilerin güçlenerek geleceğe taşınmasını sağlamaktır.

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin Amaçları;

3. İstanbul Ekonomi Zirvesi ve İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni Cool Reklam ve Hasan Kalyoncu iş birliği ile düzenlenen Yeni Dünya Düzenine Hazır mıyız? Temasıyla 5 Aralık Perşembe Günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecektir.

Zirveye Devlet Başkanı, bakanlar, hükümet yetkilileri, bürokratlar, Türkiye’ye yatırım yapan ülkelerin büyükelçileri ve Türkiye’ye yatırım yapan yabancı şirketler, güçlü iş ağı olan işadamları, işkadınları, yenilikçi şirketlerin üst düzey yöneticileri, genç girişimciler, küçük-orta ve büyük ölçekli şirketlerin patron ve CEO’ları, STK’lar ve Teknoparklardın temsilcileri katılımcı ve konuşmacı olarak davet edilecektir.

         İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin amacı; Dünyanın ekonomisine yön verenlerin yeni dünya düzenini ve bunların getirdiği fırsatları tartıştığı bir platform olmak, katılımcı ticari kuruluşların farklı ülkelerde ortak proje hayata geçirmelerinin önünü açmak, yeni dünya düzeninde ve değişen ekonomik ve teknolojik iklimde şirket evliliklerine zemin hazırlamak, katılımcı ticari kuruluşların en az 1 milyar TL’lik mal ve hizmet alım-satımı konusunda anlaşma yapmalarını sağlamak, yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde yatırım yapmalarına zemin hazırlamak, zirve  boyunca dünya ekonomisiyle ilgili iletişim platformlarında konuşulan başlıklar konusunda belirleyici olmak, küresel ekonomik faaliyetleri doğrudan etkileme potansiyeli olan yeni teknolojileri belirlemek ve etkin kullanımı için yol haritalarını oluşturmak, dünyamızın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmak, yerli ve yabancı iş dünyasından gelen katılımcıların, yaratılan bu tartışma ortamında ürettiği önerileri politika yapıcılara ulaştırmak ve sonuca yönelik etkin lobi yapmak, aynı zamanda, dünyayı daha sürdürülebilir bir yörüngeye oturtmak, olası bir krizden sonra yeniden ayağa kalkmak için ortak standartlar ve ulaşılabilir hedefler  üretmek, iklim değişikliğine uyum sağlama, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet, yoksulluğun azaltılması, verimli istihdam, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi, ilerlemeyi sağlayacak ve ülkeleri sürdürülebilir kalkınma yolunda destekleyecek, riskleri yönetmek, kapsayıcı büyüme, dayanıklılığı artırmak, sürdürülebilir enerjiye erişim, karasal eko-sistemlerin sürdürülebilir yönetimi, refah ve esenliği yükseltmek gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

DEneme